Աշխատանքային Ժամեր

Երկուշաբթիից ուրբաթ 09:30-ից 18:30

Հրազդանի Կիրճ 111, Երևան

Առաջարկների համար՝ info@polkovnik.am

Միանալ թիմին՝ hr.polkovnikgroup@gmail.com